logos

Управління – окрема галузь економіки

У більшості випадків, управління вважають лише надбудовою у підприємстві. Керівники з операційним мисленням вважають, що ефективно управляти підприємством може лише людина, яка виросла у цьому підприємстві і знає технологічний процес виробництва або надання послуг. У них часто розривається мозок від того, що професійні консультанти чи траблшутери пропонують дуже нестандартні рішення, які реально власників компаній перетворюють у доларових мільйонерів.

Передусім потрібно усвідомити, що будь-яке підприємство має два рівні функціонування – це операційний рівень, на якому вирішуються щоденні питання розробки продукції чи послуг, платежів від клієнтів і платежів постачальникам та багато інших операційних завдань. Управління на цьому рівні є нічим іншим, як мікроменеджментом, який лише розставляє кадри, формує щоденні плани та забезпечує функціонування підприємств. Але мікроменеджмент немає нічого спільного з управлінням підприємством. Управління підприємством – це уже окрема галузь, де керівники не виконують безпосередньо роботу, а організовують інших керівників і підрозділи задля досягнення цілей підприємства.

Час існування компанії на рівні мікроменеджменту є достатньо обмеженим і лише обмежується загальною конкуренцією на ринку товарів і послуг. Якщо конкурентів багато, то на такому ринку неминуче відбувається глобалізація – укрупнення малих підприємств навколо підприємства з професійними керівниками або навпаки видавлювання з ринку підприємств з мікроменеджментом на користь підприємств з професійними керівниками. саме рівень конкуренції визначальним показником тривалості життя непрофесійних компаній. Якщо рівень конкуренції низький, такі компанії цілком можуть жити багато років і постійно знаходитись у стані перманентного невеликого заробітку та підтримування стабільного рівня дивідендів для власників. Якщо ж конкуренція зростає, тоді укрупнення неминучі.

Щоб перейти від рівня мікроменеджменту до рівня професійного управління потрібний час не менше 2х років. Це поступове розширення горизонтів, формування масштабного мислення, розвиток інвестиційного мислення та усвідомлення закономірностей процесів, які відбувається на ринку загалом. Професійне управління дає бачення системи загалом і такі керівники можуть управляти уже будь-яким підприємством у будь-якій галузі, а також управляти глобальними організаціями, які об’єднують підприємства.

Невже ефективний керівник може очолити підприємство у галузі якого такий керівник не працював і буде ним ефективно управляти?

Цілком слушне запитання, яке часто ставлять власники компаній з мисленням мікроменеджменту. Для них вирішальним є досвід у галузі та вміння приймати операційні рішення на рівні технологій чи інженерії.

На вищому ж рівні управління система мислення є доволі організованою. Перш за все будь-яка організація має управлінські і технологічні процеси, які складаються у системний цикл. Цей цикл є однаковим для будь-якого бізнесу і він або виконується або не виконується правильно. На першому місці – це чітко зрозумілий та усвідомлений клієнт з чітко визначеною проблемою. Якщо підприємство не вирішує проблему своїх клієнтів у повному обсязі та не передбачає виникнення нових проблем, воно постійно наздоганяє ринок і пробує втриматись на хвилі, яка уже згасає. Клієнтами можуть бути різні підприємства та окремі люди. Чим чіткіше побудований процес орієнтації на клієнта та його потреби, тим чіткіше ми можемо прогнозувати розвиток підприємства.

Звісно. що керівників рівня мікроменеджменту у пошуку потреб клієнтів бачить все доволі просто і дивується тому, що нічого складного у пошуку потреби немає. Насправді, процес визначення потреб клієнтів є значно складнішим, ніж просто запитати: «Що тебе цікавить?». Насамперед, важливо розуміти як клієнт має скористатись отриманим товаром чи послугою. Важлива також і поведінка клієнта як у момент користування послугою чи товаром та к і через деякий час після користування. Мікроменеджмент відповідає на запитання: «Як Вам це подати або продати?». Системне управління дивиться глобальніше: «Як організувати взаємодію так, щоб клієнти приходили постійно, власники збільшили дивіденди, а персонал чітко розумів, що і коли має робити?». Це побачити може лише професійний керівник, який аналізує процеси в компаніях за стандартом відповідності потребам визначених клієнтів та цілком визначеним цінам, які клієнти готові сплачувати.

У моїй практиці більше 90% компаній, з якими я контактую у якості експерта з розвитку мають недооцінені товари та послуги. Іншими словами вони продають їх дешевше, ніж могли б у них купувати. Це є наслідком саме мікроменеджменту і нездатності охопити загалом систему взаємодії підприємства з ринком та його процесної структури. Позбутись цих проблем і значно збільшити заробітки можна лише розвиваючи керівників або залучають професійних експертів з управління, які можуть збудувати довгострокову стратегію розвитку та допомогти її реалізувати у практиці.

Тому галузь управління є окремою складовою економіки, яка складається з професійних керівників, що можуть управляти будь-яким підприємством незалежно від форми власності чи технологічного процесу. Бо технологічний процес сам по собі грошей не заробляє. Він може бути прибутковим лише за умови прибутковості самого підприємства.

Події
Чим ми можемо бути вам корисні?

Зв’яжіться з нами, якщо у вас виникли запитання.