logos

Основне завдання бізнесу під час кадрової кризи – це підвищення ефективності працівників та автоматизація процесів

Для більшості керівників компаній в сучасному світі кадрова криза не є секретом. Вона проявляється у відсутності на ринку достатньої кількості працівників, щоб компанії розвивались. При цьому вимоги працівників щодо соціальних пакетів і заробітної плати зростають щомісяця, а продуктивність та результативність, як правило, залишаються на стабільному рівні. Так виходить, що більшість власників старих підприємств стали заложниками працівників і тепер змушені включатись у розвиток власного бізнесу і пробувати впроваджувати нові технології управління. Але ці нові технології управління, як правило, наштовхуються на спротив керівного складу, якому комфортно працювати у режимі постійної кризи, бо є зовнішні чинники, якими завжди можна пояснити падіння чи відсутність очікуваного зростання показників.

Ми знаходимось на порозі не лише кризи працівників нижньої та середньої ланки, але і кризи керівного складу підприємств. У більшості випадків криза керівного складу підприємств полягає в тому, що керівники фізично не мають часу знайомитись із новими технологіями управління та побудови систем, а тим більше, їх впроваджувати в компаніях. Та й чи вимагають власники від керівників інноваційності в управлінні чи більше схильні до старих, перевірених роками, технологій. Звісно, що старі перевірені роками технології в сучасних реаліях не працюють, але завжди можна усі недоліки пояснювати ринковими змінами та об’єктивними факторами.

Якщо ж розглянути комплексну картину бізнесу, то ми побачимо не лише проблему персоналу від нижніх ланок до управління компаніями, але більш грунтовну проблему – проблему застарілості самої системи управління бізнесом. Звикла пірамідальна система управління бізнесом, яка передбачає вертикальну структуру з посадовими інструкціями та функціональними обов’язками в сучасних умовах ведення бізнесу є вкрай неефективною. На жодному підприємстві, з якими контактували наші експерти, посадові інструкції не виконуються на всі 100%, а у більшості взагалі носять формальний характер. Це якби Ваш комп’ютер чи телефон, на якому Ви в даний момент читаєте цю статтю, показував Вам кожну п’яту літеру з цієї статті. Чи багато Ви б зрозуміли з цієї статті при такому підході?! Але ми нормально сприймаємо, коли працівники виконують ледве 20% обов’язків посадових інструкцій і радіємо, що ще добре що ми маємо працівників. А куди ж зникають хороші працівники?

Насамперед, працівники осідають в компаніях, які створюють комфортні умови роботи, а саме, насамперед, працівники займаються тим, що їм подобається та від чого вони отримують максимум емоційного позитиву. Це виконання так званої «рідної» роботи. Звісно, що «рідна» робота для кожного психофізіологічного типу працівників є своєю і притаманною лише цьому типу працівників. Отже для виконання комплексу робіт нам необхідно будувати так звані проектні команди з чіткими уже не функціями працівників, а алгоритмами виконання роботи. Таким чином, світ поступово переходить від неефективних функціональних структур з вертикальною системою взаємодії до горизонтальних структур у формі проектних команд, які швидко здатні реагувати на зміни зовнішнього середовища. Такий перехід яскраво видно у розрізі світової системи. Ми, насправді, подорожуємо не у країни, а у певні міста та локації з цікавими об’єктами. Так само відбувається і глобальна міграція працівників. Не є секретом, що через дуже короткий проміжок часу країни вже не будуть грати особливої ролі, а більшу роль будуть відігравати міста та їх привабливість. І чим більше активних міст з цікавими та комфортними локаціями буде мати країна, тим більше туристів і працівників така країна зможе залучити на свою територію. Якщо ж повернутись до системи підприємства, то ми бачимо аналогічну картину. Підприємства, побудовані за принципом проектного управління та процесних структур є більш стійкими та набагато ефективніше розвиваються за підприємства з вертикальною системою управління.

Звісно, що керівники вертикально інтегрованих підприємств спробують переконати себе в тому, що у них розвинута проектна структура, бо кожний підрозділ виконує свою роботу і може бути окремим самодостатнім проектом. На превеликий жаль, це буде не більше, як самообманом. Проект має мати високий ступінь автономії в рамках підприємства, керівники проекту має бути професійними управлінцями, які здатні розвивати проект ефективно та цілеспрямовано і при досягненні певного рівня розвитку проекту – розділяти його на менші проекти, які, в свою чергу, самостійно зростатимуть. Власникам великого чи середнього бізнесу корисно згадати часи, коли вони управляли малим бізнесом і кожний працівник був «як на долоні». За нашими замірами у малому бізнесі середня ефективність працівників майже вдвічі вища за ефективність працівників середнього та великого бізнесу. Це свідчить про те, що проектні структури легше діють у малому бізнесі і практично зникають у середньому та великому бізнесі. Якщо ж поглянути на сучасні корпорації, які ефективно зростають в сучасних умовах, то ми побачимо чітко проектно-процесний метод управління і жодної зацементованої неефективної вертикальної структури.

Об’єднувати ж усі проекти підприємства має єдина корпоративна культура і допоміжні сервісні проекти, які надають сервіс як внутрішнім підрозділам, так і можуть надавати зовнішнім підприємствам, заробляючи додаткові кошти на свій розвиток.

Отже, проектна система управління – це найбільш сучасний підхід у розвитку бізнесу, який позбавлений примітивних проблем відсутності кадрів та проблем низької ефективності працівників.

Руслан БельтюковПрезидент Всеукраїнської асоціації керівників бізнесу

Події
Чим ми можемо бути вам корисні?

Зв’яжіться з нами, якщо у вас виникли запитання.

СТАТИ УЧАСНИКОМ АСОЦІАЦІЇ